TRANG CHỦ

Full clip Bịp ROYKIN

Full clip Siêu cúp 1 Tỷ

BỊP ROYKIN vs MƠ QUẢNG NINH

Tóm tắt diễn biến:

Trận đấu kết thúc sau 4 hồ, phút thứ 11 của hồ 4, đội Mơ Quảng ninh xin bốc thua;

Hồ 1: Thả gà Bịp roykin chấp 8,7,6 liên tục nhồi giá; Đến phút thứ 7 Mơ Quảng ninh lấy mắt gà Bịp, giá lên 8,9 và bằng, cuối hồ Bịp vẫn chấp lại 9,8.

Hồ 2: Bịp Roykin đi lối kín kẽ, khủng khiếp, chân đòn man rợ, chân đấm và chân mã kỵ gióng lưng thiện xạ, nhiều đòn nhiều chân, lẹ miệng lẹ mỏ cướp hết đòn của Mơ Quảng Ninh, chấp lún xuống 6,5,4 ,3, hết hồ chấp 2.

Hồ 3: Bịp dẫn tuyệt đối, dìm giá xuống 2,1, hết hồ xuống điếu 9 điếu 8. Mơ đuối và nằm gà.

Hồ 4: Bịp chấp lún xuống 6,5,4 điếu (lai), giữa hồ Gà Quảng Ninh xin vớt, bên Bịp lại quả 150 củ.

Kết thúc trận đấu siêu cúp tiền tỷ trong 4 hồ quá man rợ, quá nhanh và quá nguy hiểm.

Bài viết liên quan