Huyền thoại gà chọi việt nam

Ô TIỂU LÝ PHI ĐAO – HUYỀN THOẠI THOMO

Ô – TIỂU LÝ PHI ĐAO Nói về Ô – Tiểu lý phi đao là nói về một Mãnh tướng tài nghệ siêu quần, kiệt xuất trong kiệt xuất, bất ...

Ô CAM RANH – HUYỀN THOẠI THẬP KỶ

Ô CAM RANH – HUYỀN THOẠI THẬP KỶ Ô Cam ranh đã quá đỗi quen thuộc với đại đa số anh em gà nòi, bởi những kỳ tích, bởi những ...

XÁM SÔ CÔ LA – HÙNG TÂM BẤT KHUẤT

Xám Sô Cô La – Hùng Tâm Bất Khuất Tháng 7 -2021, cả miền Nam đỏ lửa, giãn cách xã hội gần như hầu hết các tỉnh từ Quảng Ngãi ...

CHƠI GÀ CHỌI – RÈN ĐỨC CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ

Phàm đã vướng vào Nhị nguyên thì cái gì cũng có hai mặt của nó, ví như có sai phải có đúng, có trên phải có dưới, có trước phải ...

Ô Đại Soái – Hà Tây

Mình sẽ gọi em nó là huyền thoại Ô Đại Soái , Hà Tây quê lụa. – Thời kỳ thi đấu năm 2015-2017 (đã chết)+ Thành tích sơ bộ: 9 vàng ...

Mơ lùn Hải dương

– Trước hết xin cảm ơn những AE ở Hải Dương đã tạo điều kiện để cho mình hoàn thiện bài viết về em nó nhé. – Thành tích 16 trong ...

Huyền thoại Gà chọi Mơ Cựa Nhể

Huyền thoại Mơ Nhể Cựa chắc nhiều ae Thái Bình và Hà Nội biết cả + Thời kỳ thi đấu 2015-2016 + Chủ kê ban dầu a Trường Giang, chú ...