TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 3503 THÂN GIÁO CHỦ

Mã số: 3503

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

DÒNG MÁI THÂN GIÁO CHÚ , ĐƯỢC NÂNG ĐỜI QUA Ô NHẤT BỘ ĐĂNG THIÊN

ĐƯỢC HẦU HẾT AE SƯ KÊ CẢ NƯỚC SĂN LÙNG RÁO RIẾT;

CƠ DUYÊN ĐẶC BIỆT TRẠI MỚI SỞ HỮU VÀ CHIA SẺ

THUẦN LỐI BỤNG LƯNG MÃ KỴ,

THÔNG MINH BIẾN BÁO TRÁO TRỞ KHÓ LƯỜNG.

TINH THẦN CHIẾN ĐẤU GAN DẠ BỀN LÌ ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG

Mã số: 3503

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Con

Mã số : TGAC 490

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : 465

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : 465

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch