TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 490 Ô CHÚ KHÂM nhất bộ đăng thiên

Mã số: TGAC 490

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Một chiến tướng Danh gia vọng tộc

Cả đời chỉ 2 đai nhưng là đai lớn tiền trăm và đá thẳng luôn.

Bến thể kỹ càng tuyệt đối.

Hệ gia phả cực kỳ ổn định và quý giá, tỷ lệ ra con đồng đều rất cao và ra con rất hay.

Bản vảy rất nhặt và độ hạt mè cũng là khó tìm khó kiếm.

Video gà đang giao dịch