TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 465 – MÁI THÂN GIÁO CHỦ GỐC

Mã số: 465

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

HÌNH MẪU VỀ BỤNG LƯNG MẪU MỰC

DÒNG MÁU BỤNG LƯNG CỦA MÁI THÂN GIÁO CHỦ LÀ NỖI KHIẾP SỢ CHO LÀNG GÀ NÒI MIỀN NAM

GAN DẠ BỀN LỲ ĐẾN HƠI THỞ CUỔI CÙNG

 

Video gà đang giao dịch