TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 1019

Mã số: 1019 pk

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Sự kết hợp hoàn hảo của Ô nhất bộ đăng thiên và mái 024. Toàn diện về bến lối độ hay và tông dòng bền lì

Mã số: 1019 pk

Cha:

Mẹ:

Trại:

Con

Mã số : TGAC 490

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 024 P

Cha : HKVX A 020

Mẹ : HKVX 008

Trại : Hùng kê viễn xứ Farm

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 024 P

Cha : HKVX A 020

Mẹ : HKVX 008

Trại : Hùng kê viễn xứ Farm

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch