TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 024 P

Mã số: HKVX 024 P

Cha: HKVX A 020

Mẹ: HKVX 008

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Mô tả:

Giá bán: -1 VNĐ

Ngày khai sinh: 07/01/2020

100 % Pakoy, điển hình cho cưa cắn đấm toàn diện.

Bố Koy Lào 320 tr

Mẹ Pakoy Thái TK trad farm,

Sinh ra và lớn lên tại Miền Trung Khánh Hoà, khung bệ rất tốt,

Một bộ khung xương liền lạc, sắc diện, tướng tinh, chân vảy, không có điểm chê. Tuyệt vời

Mã số: HKVX 024 P

Cha: HKVX A 020

Mẹ: HKVX 008

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Con

Video gà đang giao dịch