TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 320 ĐÃ BÁN

Mã số: TGAC 320

Cha: TGAC 490

Mẹ: TGAC 488

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Ngày khai sinh: 10/03/2022

CHIẾN BINH MANG DÒNG MÁU DANH GIA VỌNG TỘC, TÔI LUYỆN QUA HÀNG CHỤC ĐỜI, THUẦN LỐI BỤNG LƯNG, CHÂN ĐÁ NGẶT NGHÈO, TINH THẦN THÁI ĐỘ “KHÔNG BIẾT CHỊU THUA”

CHA Ô CHÚ KHÂM NHẤT BỘ ĐĂNG THIÊN

MẸ DÒNG MÁI BÉ MẬP PHIÊN BẢN Ế ĐỘ

CÁC THẾ HỆ CON RA CỦA BỘ GHÉP NÀY  ĐÃ ĂN ĐỘ HAY VÀ GIỎI

Mã số: TGAC 320

Cha: TGAC 490

Mẹ: TGAC 488

Trại: MR C SAI GON

Con

Mã số : TGAC 490

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : TGAC 488

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : TGAC 488

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch