TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 471 Ô CHÚ KHÂM NÂNG ĐỜI

Mã số: 471

Cha: 498

Mẹ: 496

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 60.000.000 VNĐ

THẾ HỆ DÒNG MÁI NÂNG ĐỜI

MẸ: MÁI CHÚ KHÂM 496; CHA: Ô CAM RANH 498

BẾN LỐI DỮ DẰN, CÀN ĐẨY ĐẤM BỤNG, DẺO DAI DẶM DÀI, BỀN BỈ VÔ ĐỐI; SỰ THĂNG HOA NÂNG ĐỜI TUYỆT VỜI.

CÁC THẾ HỆ CON THUẦN LỐI BỤNG LƯNG – THỂ HIỆN XUẤT SẮC

Mã số: 471

Cha: 498

Mẹ: 496

Trại:

Con

Mã số : HKVX 498

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : TGAC 496

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : TGAC 496

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch