TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 496 MÁI CHÚ KHÂM TÂY NINH

Mã số: TGAC 496

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Đối với dòng Mái chú Khâm Tây Ninh này, Hùng kê viễn xứ không còn từ nào đễ diễn tả. (Mái hiện đang ở trại anh C – Củ chi)

Hữu xạ tự nhiên hương…

Không cần phải nói nhiều dài dòng văn tự, lì lợm, sắc bén, hiểm hóc, nghặt ngèo, và nhất là tinh thần thái độ không bao giờ biết “CHỊU THUA” của dòng gà này.

CHỈ CẦN CHO EM NÓ MỘT ĐƯỜNG PHẢN, CỤC DIỆN TRẬN ĐẤU SẼ THAY ĐỔI HOÀN TOÀN.

CHẤT LƯỢNG ĐẲNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC TÔI LUYỆN LÂU NĂM Ở ĐẤU TRƯỜNG KHỐC LIỆT LOS ANGELES, TÂY NINH…

Video gà đang giao dịch