TRANG CHỦ

Thông tin giống gà Ô 250 – 468

Mã số: 468

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

TRAI TRƯỞNG CỦA Ô CAM RANH

MÙA GIẢI 2022 ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ 250 TR NHƯNG TRẠI KHÔNG BÁN

THẮNG 03 ĐỘ C1 TẠI CỦ CHI – LONG AN

THỪA HƯỞNG NGUỒN GEN QUÝ CỦA Ô CAM RANH 498 VÀ MÁI GỐC BỊP NGÂN HÀNG 497

Mã số: 468

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Con

Mã số : HKVX 498

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 497

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 497

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch