TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 497 BỊP NGÂN HÀNG

Mã số: HKVX 497

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Đây là dòng Bịp ngân hàng 10 năm lẫy lừng C1 Sài gòn. Dân chơi C1 nghe tới đều phải kiêng nể nhất định

 

Video gà đang giao dịch