TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 499 MÁI Ô CAM RANH

Mã số: HKVX 499

Cha: HKVX 498

Mẹ: HKVX 497

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Đây là sự kết hợp đỉnh cao giữa Ô Cam Ranh chiến thần 1.3 tỷ và Dòng mái Bịp Ngân hàng 10 năm lẫy lừng C1 Sài gòn. Một chú gà mái giống cha như đúc từ form bộ, cần cán, bộ vảy rất cực phẩm. Anh em cùng chiêm ngưỡng.

Mã số: HKVX 499

Cha: HKVX 498

Mẹ: HKVX 497

Trại:

Con

Mã số : HKVX 498

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 497

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 497

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch