TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 4555 xts

Mã số: 4555

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

4455 là sự kết hợp hoàn hảo kết tinh nguồn ghen bụng lưng chuyên sâu mái bé mập 1232 và Xám tuyết sơn.

Xám tuyết sơn vang danh C1 ninh hoà – nha trang với lối đá gốc cổ bụng, sanh thế chạy kiệu. Ae xem clip thi đấu C1 hòn sện sẽ rõ.

Mã số: 4555

Cha:

Mẹ:

Trại:

Con

Mã số : HKVX 470

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 1232

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 1232

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch