TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 470 – XÁM TUYẾT SƠN

Mã số: HKVX 470

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

XÁM TUYẾT SƠN

XUẤT THÂN Ở NINH HÒA

BẾN ĐÁ: CHẠYKIỆU DÀI, MIỀN NAM GỌI LÀ CHẠY RỖI, RẤT KHÓ CHỊU HẦU NHƯ CHẠY THÔNG 2-3 HỒ LIÊN TỤC, ĐẾN KHI NÀO ĐỐI THỦ RỤNG RỜI THÌ QUAY LẠI ĐÁ GỐC GỔ, VAI LƯNG TẦM MỘT HỒ LÀ KẾT THÚC TRẬN ĐẤU.

LÀ KHẮC TINH CỦA MỌI LOẠI GÀ BẾN THẾ TỐT.

ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI VUA LỐI.

GIA PHẢ 3 ĐỜI GÀ KIỆU TẠI NINH HÒA – KHÁNH HÒA, MỨC ĐỘ THUẦN KHÁ CAO.

THÀNH TÍCH: 5 SAO; 2 SAO CỎ, 2 SAO HÒN SỆN, 1 SAO C1 NHA TRANG, VỀ SAU DO DỊCH COVID NÊN KHÔNG THI ĐẤU NỮA.

ĐƯƠNG THỜI TRẢ 250 TRIỆU CHƯA BÁN

CHẠY KIỆU ĐÃ KINH, MÀ CHẠY KIỆU ĐÁ GỐC CỔ CÀNG KINH TỞM HƠN

MỘT VŨ KHÍ BÍ MẬT MÀ BẤT KỲ SƯ KÊ NÀO CŨNG MUỐN VÀ AO ƯỚC SỞ HỮU.

VIDEO ĐỈNH CAO

VIDEO THI ĐẤU 1

VIDEO THI ĐẤU 2

VIDEO THI ĐẤU 3

 

Video gà đang giao dịch