TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 4394

Mã số: 4394

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 1.700.000 VNĐ

SỰ KẾT HỢP GIỮA DÒNG MÁI 1332 VÀ TÍA HUYỀN KHÔNG ĐẠI NAM 102

1332 LÀ DÒNG MÁI NGÂN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC NÂNG CẤP QUA Ô CHÚ KHÂM (NHẤT BỘ ĐĂNG THIÊN)

NAY KẾT HỢP VỚI TÍA HUYỀN KHÔNG ĐẠI NAM 102.

MỘT HỨA HẸN ĐẦY RỘNG MỞ CHO LỨA CON BỤNG LƯNG 3 ĐỜI CHUYÊN SÂU

LẠ MÁU XUẤT KỲ TÀI KÊ.

Mã số: 4394

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Con

Mã số : 102 TÍA HUYỀN KHÔNG

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : 1332

Cha :

Mẹ :

Trại : HUNG KE VIEN XU

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : 1332

Cha :

Mẹ :

Trại : HUNG KE VIEN XU

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch