TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 1332

Mã số: 1332

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

DÒNG MÁI CỦA HÙNG KÊ VIỄN XỨ,

NỀN TẢNG ĐƯỢC LAI TẠO QUA ÍT NHẤT 3 ĐỜI DANH THỦ CỦA CÁC TRẠI DANH TIẾNG MIỀN NAM.

BỤNG LƯNG CHUYÊN SÂU.

Video gà đang giao dịch