TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 3501 BÉ MẬP

Mã số: 3501

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

DÒNG MÁI BÉ MẬP ĐÃ QUÁ KHÉT TIẾNG MIỀN NAM;

Ô NHẤT BÔ ĐĂNG THIÊN + MÁI BÉ MẬP (PHIÊN BẢN Ế ĐỘ)

VỐN ĐÃ QUÁ QUEN THUỘC VỚI AE SƯ KÊ CẢ NƯỚC;

THUẦN LỐI BỤNG LƯNG MÃ KỴ,

THÔNG MINH BIẾN BÁO TRÁO TRỞ KHÓ LƯỜNG.

TINH THẦN CHIẾN ĐẤU GAN DẠ BỀN LÌ ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG

Mã số: 3501

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Con

Mã số : TGAC 490

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : TGAC 488

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : TGAC 488

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch