TRANG CHỦ

Thông tin giống gà 4463 MÁI ĐỂ LẠI

Mã số: 4463

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

MÁI 1029 LÀ CHIẾC MÁI RẤT YÊU THÍCH CỦA HÙNG KÊ VIỄN XỨ, 2 NĂM QUA ĐÃ CHO NHIỀU GÀ CON ĂN ĐỘ TRÊN KHẮP MỌI MIỀN TỔ QUỐC.

LÀ SỰ NÂNG CẤP MÁI GỐC NGÂN HÀNG 497 VỚI TRỐNG Ô CHÚ KHÂM NHẤT BỘ ĐĂNG THIÊN 490.

NAY LẠI KẾT HỢP VỚI TÍA ĐẤM HUYẾT LONG, MỘT SỰ KẾT HỢP TUYỆT VỜI BỤNG LƯNG SÂU SẮC

BẢN VẢY SẮC DIỆN THẬT TUYỆT. BẾN LỐI ÔM ĐẤM, GÓC CỔ, BỤNG LƯỜN, MÃ KỴ CHUYÊN SÂU

Mã số: 4463

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Con

Mã số : 4334 TÍA ĐẤM HUYẾT LONG

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 1029

Cha : TGAC 490

Mẹ : TGAC 497

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 1029

Cha : TGAC 490

Mẹ : TGAC 497

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : TGAC 490

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 497

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch