TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 393 TRẮC TIỂU LÝ PHI ĐAO

Mã số: 393

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 80.000.000 VNĐ

CÙNG BẦY Ô TIỂU LÝ PHI ĐAO ĐÃ QUÁ NỔI TIẾNG

DÒNG CHÚ KHÂM, QUA SỰ LAI TẠO ĐẲNG CẤP TẠI MR TÀI ĐẠI NAM

DÒNG MÁI THUẦN BỤNG LƯNG, VỚI CHIẾN THẮNG ĐẦU LƯỜN ĐI VÀO HUYỀN THOẠI CỦA GÀ Ô TIỂU LÝ PHI ĐAO VỐN AE CẢ NƯỚC ĐỀU BIẾT.

 

Video gà đang giao dịch