TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 491 Ô MÙ TÂY NINH

Mã số: TGAC 491

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Cả đời chỉ thắng 02 độ mà toàn độ lớn tiền từ bảng 500 tr trở lên, giống như đương thời hiện nay là Ô Tiểu lý phi đao của Mr Tài Bình dương vậy.

Đã đúc ra gà con rất hay, bến lối cùm kẹp, bụng lưng hiểm nghèo và thắng bảng vài chục trở lên.

Tỉ lệ ra con đồng đều rất cao.

Sắc diện và bản vảy rất hoàn thiện. Tuy mù hai mắt nhưng trại đúc và thụ tinh nhân tạo, tỉ lệ gà trống rất cao và sung.

Trống đúc mà Trại tâm đắc nhất.

Video gà đang giao dịch