TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 489 Ô LÂM XUNG TÂY NINH

Mã số: TGAC 489

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Tổng thành tích là 6 độ, trong đó có 3 độ tiền trăm.

Một hình mẫu về gà Bụng lưng, bến thế kỹ càng, hoa mĩ.

Là gà đúc hay nhất đương thời của khu vực Củ chi, tỉ lệ ra gà con hay và xuất sắc, các lứa con đưa đi Trung quốc trên 60%, một tỉ lệ khủng khiếp chưa từng thấy.

Có thể tự tin nói rằng cản với mái nào cũng ra con hay.

Niềm tự hào đương thời của Trại.

Video gà đang giao dịch