TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 485

Mã số: TGAC 485

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

ĐÂY LÀ DÒNG BỊP NGÂN HÀNG 10 NĂM LẪY LỪNG C1 SÀI GÒN. DÂN CHƠI C1 NGHE TỚI ĐỀU PHẢI KIÊNG NỂ NHẤT ĐỊNH.

BẾN THẾ BỤNG LƯNG, GÓC CỔ – MÃ KỴ ĐÃ ĐI VÀO BẢN SẮC CỦA TRẠI.

Video gà đang giao dịch