TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 483 MÁI CHÚ KHÂM (mr 4)

Mã số: TGAC 483

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Dòng mái đương thời đỉnh cao hiện nay

Đã cho ra gà con ăn bảng tiền trăm tại thomo

Dòng chú Khâm ổn định nhất và đương thời nhất, thuộc phân nhánh Mr M’ một người tâm giao với Mr Khâm

Một cơ duyên đặc biệt đã đầu quân về trại.

Bến đá Bụng lưng, góc cổ, đầu lườn, mã kỵ.

Tinh thần,thái độ không biết chịu thua, không bao giờ nhượng đòn đã đi vào thành bản sắc và huyền thoại, mà Dân chơi gà chọi cả nước ai cũng biết đến.

Video gà đang giao dịch