TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC-474-MÁI NGÂN HÀNG

Mã số: TGAC 474

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

DÒNG MÁI BỊP NGÂN HÀNG 10 NĂM LẪY LỪNG C1 SÀI GÒN,

KHÉT TIẾNG SÀI GÒN MIỀN NAM

BẾN ĐÁ BỤNG LƯNG, GÓC CỔ, ĐẦU LƯỜN, MÃ KỴ.

TINH THẦN,THÁI ĐỘ KHÔNG BIẾT CHỊU THUA, KHÔNG BAO GIỜ NHƯỢNG ĐÒN ĐÃ ĐI VÀO THÀNH BẢN SẮC VÀ HUYỀN THOẠI, MÀ DÂN CHƠI GÀ CHỌI CẢ NƯỚC AI CŨNG BIẾT ĐẾN.

Video gà đang giao dịch