TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 472 CHUỐI NGỌA LONG

Mã số: TGAC 472

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Ô KIM NGỌA LONG

Một chiến thần bến lối vô địch, càn đẩy đấm bụng, dẻo dai dặm dài, bền bỉ vô đối; Tổng thể bến lối 10 +, chân đòn 10;

Đã thắng:

  • 03 độ đầu tại Quận 7

  • Độ 4 thắng tại Vườn hoa bảng 100 củ 

  • Độ 5 về tay anh Thỏ Bình dương: thắng bảng 300 củ

  • Độ 6 trong tay anh Thỏ Bình dương thắng gà của Anh Tần – Cam ranh (con gà ế độ miền trung 9 độ); bao 300 trong nhiều tỷ ngoài; Ăn thuyết phục đấm đầu lườn và bụng đối thủ, sau thua thì đối thủ nằm, rút hình từ con gà 3,1 kg còn 2,8 kg;

  • Độ 7 gọi chạng miền Nam không ai dám tiếp;

  • Độ cuối đá tay bo thắng cũng tiền trăm, bị mất mắt trận này nhưng ăn nhanh nhẹ nhàng.

Có thể nói chân đá Bụng đầu lườn quỷ khóc thần sầu. Bến lối vô địch không một kẻ hở như nước chảy hoa trôi, kim cương bất hoại là đây.

Luận về sắc diện thì là Ô kim đứng đầu bảng, Ô kim – Ô ướt  – Ô mã lại – Ô bông -Ô chuối…; Gà Ô kim mà lại chân xanh mắt bông, thì đúng là đầu bảng của đầu bảng, cực phẩm trong cực phẩm. Lý do vì sao em nó thi đấu như bình sa lạc nhạn, tuyệt mỹ như một võ sư thượng đẳng.

Video gà đang giao dịch