TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 469 XÁM PHƯỢNG SỒ

Mã số: TGAC 469

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

XÁM PHƯỢNG SỒ

XUẤT THÂN BIÊN HÒA – DÒNG GÀ THÂN GIÁO CHỦ – KHÉT TIẾNG MIỀN NAM

BẾN ĐÁ: BỤNG LƯNG, CHÂN ĐÁ GỐC CỔ VÀ ĐẦU LƯỜN LÀM THAY ĐỔI CỤC DIỆN TRẬN ĐẤU. 

GIA PHẢ LÂU ĐỜI, BỤNG LƯNG CHUYÊN SÂU

LÀ CON GÀ CÓ KHUNG XƯƠNG RẤT KHỦNG, THUỘC DẠNG XƯA NAY HIẾM GẶP

THÀNH TÍCH: 1 SAO THOMO BẢNG 300 TR, NHẤT BỘ ĐĂNG THIÊN, THẮNG CON GÀ 6 ĐAI LẪY LỪNG TÂY NINH. NHƯNG DO GHÉP QUÁ THỊ TÀI THẮNG XONG VỀ ĐỔ LÔNG,

SẮC DIỆN, KHUNG XƯƠNG, VẢY VI MIỄN BÀN

Video gà đang giao dịch