TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 464 MÁI GỐC A HOÀNG CẨU

Mã số:

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ
  1. MẸ CỦA XÁM THẦN 37

VANG DANH MỘT THỜI

MỘT NGUỒN GEN RẤT QUÝ

BẤM VÀO ĐỂ XEM VIDEO

Video gà đang giao dịch