TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 453 MCK O250

Mã số: 453

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 15.000.000 VNĐ

Ô 250 LÀ SỰ KẾT HỢP TINH HOA GIỮA MÁI GỐC NGÂN HÀNG 497 VÀ Ô CAM RANH

NGUỒN GEN BỤNG LƯNG ẤY LẠI ĐƯỢC LAI TẠO VỚI DÒNG MÁI CHÚ KHÂM

MỘT SỰ NÂNG CẤP ĐỈNH PHONG

BỤNG LƯNG SẮC SẢO, DẺO DAI, GAN LÌ ĐÃ THÀNH BẢN SẮC DÒNG GÀ

Mã số: 453

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Con

Mã số : 468

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : TGAC 484

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : TGAC 484

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch