TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 386

Mã số: TGAC 386

Cha: TGAC 492

Mẹ: TGAC 497

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Ngày khai sinh: 04/01/2022

CHIẾN BINH MANG DÒNG MÁU DANH GIA VỌNG TỘC, TÔI LUYỆN QUA HÀNG CHỤC ĐỜI, THUẦN LỐI BỤNG LƯNG, CHÂN ĐÁ NGẶT NGHÈO, TINH THẦN THÁI ĐỘ “KHÔNG BIẾT CHỊU THUA”

CHA Ô BA CÔNG

MẸ DÒNG MÁI NGÂN HÀNG

CÁC THẾ HỆ CON RA CỦA BỘ GHÉP NÀY  ĐÃ ĂN ĐỘ HAY VÀ GIỎI

Mã số: TGAC 386

Cha: TGAC 492

Mẹ: TGAC 497

Trại: MR C SAI GON

Con

Mã số : TGAC 492

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 497

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 497

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch