TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 341

Mã số: TGAC 341

Cha: TGAC 498

Mẹ: HKVX 495

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Ngày khai sinh: 28/01/2022

CHIẾN BINH MANG DÒNG MÁU DANH GIA VỌNG TỘC, TÔI LUYỆN QUA HÀNG CHỤC ĐỜI, THUẦN LỐI BỤNG LƯNG, CHÂN ĐÁ NGẶT NGHÈO, TINH THẦN THÁI ĐỘ “KHÔNG BIẾT CHỊU THUA”

CHA Ô CAM RANH 1.3 TỶ

MẸ DÒNG MÁI BÉ MẬP

CÁC THẾ HỆ CON RA CỦA BỘ GHÉP NÀY  ĐÃ ĂN ĐỘ HAY VÀ GIỎI

Mã số: TGAC 341

Cha: TGAC 498

Mẹ: HKVX 495

Trại: MR C SAI GON

Con

Mã số : HKVX 498

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : TGAC 495

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : TGAC 495

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch