TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 3047 MNH-OCK

Mã số: 3047

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Ô CHÚ KHÂM – NHẤT BỘ ĐĂNG THIÊN LÀ CHIẾN THẦN TÀI HOA TUYỆT MỸ, BẾN LỐI TOÀN TÀI.

NGUỒN GEN BỤNG LƯNG ẤY LẠI ĐƯỢC LAI TẠO VỚI DÒNG MÁI NGÂN HÀNG KHÉT TIẾNG C1 SÀI GÒN

MỘT SỰ NÂNG CẤP ĐỈNH PHONG

BỤNG LƯNG SẮC SẢO, DẺO DAI, GAN LÌ ĐÃ THÀNH BẢN SẮC DÒNG GÀ

Mã số: 3047

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Con

Mã số : TGAC 490

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : TGAC 493

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : TGAC 493

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch