TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 1163 MÁI THÂN GIÁO CHỦ

Mã số: 1163

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 15.000.000 VNĐ

SỰ KẾT HỢP TUYỆT VỜI GIỮA MÁI THÂN GIÁO CHỦ VÀ Ô CAM RANH

DÒNG MÁU BỤNG LƯNG ĐƯỢC CẢI TIẾN LÊN MỘT TẦM CAO MỚI;

MẸ MÁI THÂN GIÁO CHỦ 465;

CHA Ô CAM RANH 498

Mã số: 1163

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Con

Mã số : HKVX 498

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : 465

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : 465

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch