TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC 1083 MNH-CNL

Mã số: 1083

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Mô tả:

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

CHUỐI NGỌA LONG ĐÃ QUÁ LẪY LỮNG BỞI THÀNH TÍCH VÀ BẾN LỐI CỦA MÌNH, CÀN ĐẨY XÔ CÀN HAI BÊN ĐỀU RĂM RẮP, CHÂN ĐÁ MÃ KỴ, DÓNG LƯNG, BÍ THẾ ĐẤM. BẾN LỐI TOÀN MỸ.

NGUỒN GEN BỤNG LƯNG ẤY LẠI ĐƯỢC LAI TẠO VỚI DÒNG MÁI NGÂN HÀNG KHÉT TIẾNG C1 SÀI GÒN

MỘT SỰ NÂNG CẤP ĐỈNH PHONG

BỤNG LƯNG SẮC SẢO, DẺO DAI, GAN LÌ ĐÃ THÀNH BẢN SẮC DÒNG GÀ

Mã số: 1083

Cha:

Mẹ:

Trại: MR C SAI GON

Con

Mã số : TGAC 472

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : TGAC 475

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : TGAC 475

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch