TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX4140

Mã số: 4140

Cha: 469

Mẹ: 1032

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 1.800.000 VNĐ

Ngày khai sinh: 06/06/2023

SỰ KẾ HỢP GIỮA XÁM PHƯỢNG SỒ VÀ BỊP GỐC VẠN GIÃ 1032

ĐÒN LỐI BỤNG LƯNG SỞ TRƯỜNG,

BIẾN BÁO ĐA ĐOAN, VƯỢT KHÓ CAO ĐỘ

TINH THẦN GAN LÌ, GAN DẠ

Mã số: 4140

Cha: 469

Mẹ: 1032

Trại: HUNG KE VIEN XU

Con

Mã số : TGAC 469

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : 1032

Cha :

Mẹ :

Trại : HUNG KE VIEN XU

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : 1032

Cha :

Mẹ :

Trại : HUNG KE VIEN XU

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch