Thông tin giống gà HKVX A022

Mã số: HKVX A022

Cha:

Mẹ:

Trại: Khắc Cường - Quảng Ninh

Mô tả:

Gà Mẹ nhập từ Mỹ, lối đá ôm đấm, vò, Plucker

Giá bán: 0 VNĐ

Gà Mẹ nhập từ Mỹ, lối đá ôm đấm, vò, Plucker

Video gà đang giao dịch