Thông tin giống gà HKVX A021 PLUCKER

Mã số: HKVX A021

Cha:

Mẹ:

Trại: Khắc Cường - Quảng Ninh

Mô tả:

Gà cha nhập từ Mỹ, lối đá ôm đấm, vò, Plucker

Giá bán: 0 VNĐ

Gà cha nhập từ Mỹ, lối đá ôm đấm, vò, Plucker

Video gà đang giao dịch