Thông tin giống gà HKVX A020 Tía Koy Lào 320

Mã số: HKVX A020

Cha: Na

Mẹ: Na

Trại: Gà Lào

Mô tả:

PAKOY LÀO BAO 320 tr

Giá bán: 0 VNĐ

PAKOY LÀO BAO 320 tr

Video gà đang giao dịch