Thông tin giống gà HKVX A019

Mã số: HKVX A019

Cha: Na

Mẹ: Na

Trại: Hùng kê viễn xứ

Mô tả:

Trong vai ngoài mé chạng khủng long 3,8kg lông 1, xuất xứ Quảng Ngãi.

Giá bán: 8.000.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ

Ngày khai sinh: 10/01/2020

Ngày xuất bán: 04/02/2021

Trong vai ngoài mé chạng khủng long 3,8kg lông 1, xuất xứ Quảng Ngãi.

Video gà đang giao dịch