Thông tin giống gà HKVX A018 Con gái gãy cánh 1.6 tỷ

Mã số: HKVX A018

Cha: HKVX A017

Mẹ: Na

Trại: Hùng kê viễn xứ

Mô tả:

Gà Lào, đá bao bảng 1.6 tỷ, được Khắc Cường nhập về Việt Nam, lối lên cưa xuống vỉa đá gốc cần, đầu mặt

Giá bán: 0 VNĐ

Gà Lào, đá bao bảng 1.6 tỷ, được Khắc Cường nhập về Việt Nam, lối lên cưa xuống vỉa đá gốc cần, đầu mặt

Mã số: HKVX A018

Cha: HKVX A017

Mẹ: Na

Trại: Hùng kê viễn xứ

Con

Mã số : HKVX A017

Cha : Na

Mẹ : Na

Trại : Gà Thái

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số :

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX A003

Cha :

Mẹ :

Trại : Hùng Kê Viễn Xứ Farm

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số :

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số :

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số :

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 007

Cha :

Mẹ : Na

Trại : Gà Thái

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch