Thông tin giống gà HKVX A017 Gãy cánh 1.6 tỷ

Mã số: HKVX A017

Cha: Na

Mẹ: Na

Trại: Gà Thái

Mô tả:

Gà Lào, đá bao bảng 1.6 tỷ, được Khắc Cường nhập về Việt Nam, lối lên cưa xuống vỉa đá gốc cần, đầu mặt

Giá bán: 0 VNĐ

Gà Lào, đá bao bảng 1.6 tỷ, được Khắc Cường nhập về Việt Nam, lối lên cưa xuống vỉa đá gốc cần, đầu mặt

Video gà đang giao dịch