Thông tin giống gà HKVX A016 TUBTEEN

Mã số: HKVX A016

Cha:

Mẹ:

Trại: NUMROONGMEE

Mô tả:

Bấm vào “Mô tả” để xem chi tiết

Giá bán: 0 VNĐ

Gà Pakoy, thế lối.

Video gà đang giao dịch