Thông tin giống gà HKVX A015 DOWNTONG

Mã số: HKVX A015

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Bấm vào “Mô tả” để xem chi tiết

Giá bán: 0 VNĐ

Dòng gà pakoy, thế lối.

Video gà đang giao dịch