Thông tin giống gà HKVX A013 Ô ĐỘC ĐAO

Mã số: HKVX A013

Cha:

Mẹ:

Trại: Thành Huế

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Video gà đang giao dịch