Thông tin giống gà HKVX A014 Cùng bầy MAHANAKHON

Mã số: HKVX A014

Cha: Na

Mẹ: Na

Trại: NỤM RÒNG SEE

Mô tả:

MAHANAKHON là con gà thi đấu bảng tiền tỷ, cả sự nghiệp 7 wins, tất cả chỉ trong 1 hồ nước.

Giá bán: 0 VNĐ

MAHANAKHON là con gà thi đấu bảng tiền tỷ, cả sự nghiệp 7 wins, tất cả chỉ trong 1 hồ nước.

Video gà đang giao dịch