Thông tin giống gà HKVX A012 TÍA BÁT QUÁI

Mã số: HKVX A012

Cha:

Mẹ:

Trại: Thành Huế

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Là con gà có 50% máu Pakoy, cùng đàn Tía Pacquiao, ăn kỳ xuất sắc tại Miền Trung.

Video gà đang giao dịch