Thông tin giống gà HKVX A011 Ô CỰA

Mã số: HKVX A011

Cha:

Mẹ:

Trại: Thành Huế

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Video gà đang giao dịch