Thông tin giống gà HKVX A010 Ô TỬ MỴ

Mã số: HKVX A010

Cha:

Mẹ:

Trại: Thành Huế

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Video gà đang giao dịch