Thông tin giống gà HKVX A009 NOPPAKAO

Mã số: HKVX A009

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Thắng liền chân 9 độ, đá bao tiền tỷ.

VIDEO THI ĐẤU

Video gà đang giao dịch