Thông tin giống gà HKVX A008 THÀU XÉN LẸM

Mã số: HKVX A008

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

VIDEO THI ĐẤU

Video gà đang giao dịch